torsdag 4. desember 2014

Histore - eldre bygninger

Når man er student får man ikke tid til like mye som før, men man lærer så utrolig mye interessant. Med interesse for arkitektur og historie - kan mitt studie forvaltning og utvikling av eiendom føre til at interessen blomstrer og fører til at studiet blir utvidet til mer forskning på flere plan. i min første innlevering var arkitektur ett av temaene. Arkitektur er historie - og utrolig spennende.
 

Bureisingsgården Bjørklund ved Svanvik
 
Foto er tatt av min søster da vi var på utforskningstur sammen

 
I 1826, ble den siste delen av Norges grense mot Russland avklart. Deretter var Norges tanke å hevde sin suverenitet i grenseområdet mot det mektige Russland. Samtidig begynte stadig flere Finske innvandrere å etablere seg som bønder i samme grenseområdet. Den norske stat besluttet derfor at det var nødvendig å markere sin tilstedeværelse i området. Dette kunne oppnås ved å skape arbeidsplasser, for eksempel ved å legge til rette for gårdsdrift. Bjørklund gård i Pasvikdalen ble etablert som et resultat av denne politikken. Gården har eksistert i 160 år.
 
 
 
I 1855 hadde to norske nyryddere slått seg ned i Pasvikdalen med i alt 12 familiemedlemmer, foruten at det fantes 6 finske familier med i alt 41 familiemedlemmer, som hadde slått seg ned i Pasvik ca. 1850.
 
I 1855 hadde to norske nyryddere slått seg ned i Pasvikdalen med i alt 12 familiemedlemmer, foruten at det fantes 6 finske familier med i alt 41 familiemedlemmer, som hadde slått seg ned i Pasvik ca. 1850.
Nyrydderne var Tøllef Mortensen og Hans Kirkgaard.  Hans Kirkgaard er den som ble mest kjent av nyrydderne i Pasvikdalen. Han var født i drammen i 1807 og var utdannet som dyrlege. I ca.1850 brøt han opp fra sin stilling som militærveterinær på Hedmark for å slå seg ned i skogene i Pasvikdalen. Den 3.juli 1856 fikk han amtseddel på eiendommen Svanvik men oppmåling ble først foretatt i 1865. Da Skjøtet ble utstedt i 1869, ble for første gang i Sør-Varanger den såkalte kvenklausul tatt med: «Jorden maa ikke, for det hele eller Nogen Del, forpagtes, bygsles eller afhændes Nogen, som ikke taler det Norske eller Svenske Sprog» . Han var ugift men satte likevel i gang med ett større bruk på Svanvik som sannsynligvis var det største i herredet. Driften skal ikke ha gått så bra og han overdro senere gården til lensmann Magnus Klerk. Etterpå var han en tid handelsbetjent hos kjøpmann Hans Petter Figenschou til han slo seg ned i Småstrømman til han døde i 1880. Hans Kirkgaard var Sør-Varangers første ordfører etter at det ble skilt ut fra Vadsø som egen kommune i 1858.

 
 
Selv om man mente at han hadde tapt det meste av pengene sine på gården i Svanvik, var han langt ifra noen ruinert mann, bla. Etterlot han seg sølvtøy for ca. 4000 kroner som seinere ble sendt til hans slektninger i Drammen.

  
 


 

De gamle husene ble spart fra brenning av tyskerne i 1944. En del av dyrket areal har ligget brakk i mange år, men viser likevel tydelige spor av gårdsbruk og historie. Bjørklund gård ble for noen år siden flyttet til Svanvik, ikke lang fra sin opprinnelige plass, hvor det i dag er en del av Varanger museum. 
 
 


 

  

4 kommentarer:

 1. Hey keep posting such good and meaningful articles.

  SvarSlett
 2. Hei,

  Flotte bilder og informasjon, men det er ikke rett gård. Bildene dere har tatt er av Svanvikstua, ikke av Bjørklund gård.

  Men informasjonen stemmer om Svanvikstua, ryddet og bygd av Hans Kirkgaard. Den ble flyttet til Bjørklund gård som eies av Varanger museum. Bjørklund gård ligger noen km fra Svanvik i Pasvik.

  I 2008 ble Svanvikstua flyttet tilbake til Svanvik og utgjør sammen med noen andre bygg, Svanviktunet. Det er nok der dere har vært på besøk, ikke Bjørklund gård. Men Bjørklund gård er vel verdt et besøk om dere er på de trakter.

  Her finner du informasjon om Bjørklund gård:
  http://www.varangermuseum.no/besok-oss/besokssteder/bjorklund-gard/

  Vennlig hilsen Gry Andreassen, registrator, Varanger museum, Grenselandmuseet.

  SvarSlett
 3. Hei,

  Flotte bilder og informasjon, men det er ikke rett gård. Bildene dere har tatt er av Svanvikstua, ikke av Bjørklund gård.

  Men informasjonen stemmer om Svanvikstua, ryddet og bygd av Hans Kirkgaard. Den ble flyttet til Bjørklund gård som eies av Varanger museum. Bjørklund gård ligger noen km fra Svanvik i Pasvik.

  I 2008 ble Svanvikstua flyttet tilbake til Svanvik og utgjør sammen med noen andre bygg, Svanviktunet. Det er nok der dere har vært på besøk, ikke Bjørklund gård. Men Bjørklund gård er vel verdt et besøk om dere er på de trakter.

  Her finner du informasjon om Bjørklund gård:
  http://www.varangermuseum.no/besok-oss/besokssteder/bjorklund-gard/

  Vennlig hilsen Gry Andreassen, registrator, Varanger museum, Grenselandmuseet.

  SvarSlett
  Svar
  1. Hei

   Tusen takk for innspill og supplerende informasjon. Bjørklund gård er en viktikt gård historisk sett. Jeg skal ta meg en tur dit igjen :)

   Slett